Kretanje osnovica za obračun i isplatu plata počevši od decembra 2005. 
Datumi održavanja sednica Vlade RS i broj zaključka donetog na odgovarajućoj sednici Zaključak važi u periodu: Osnovica za javne službe na koje se odnose zaključci Vlade
Osnovno i srednje obrazovanje (OSO),  ostale javne službe Više i visoko obrazovanje (VVO) Odnosi osnovica     (OSO / VVO) tj. (3/4)
1 2 3 4 5
 22.12.2005.; zaključak br. 120-8133/2005 decembar 2005 - maj 2006. 1649,40 1247,53 1,3221
 15.6.2006.; zaključak br. 120-3574/2006 jun-avgust 2006. 1682,39 1399,74 1,2019
sep.,okt. 2006. 1716,04 1427,74 1,2019
novembar 2006. 1802,53 1553,69 1,1602
 9.11.2006.; zaključak br. 120-9685/2006 novembar 2006. - mart 2007. 1874,63 1615,83 1,1602
4.5.2007.; zaključak br. ???  (broj zak. nije objavljen)  od aprila 2007. 1934,62 1667,54 1,1602
20.9.2007.; zaključak 05 broj 121-5675/2007-1 od septembra 2007. 2015,87 2015,87 1,0000
Napomena 1: Zaključak broj 120-8133/2005 od 22.12.2005. je prvi zaključak o osnovicama usvojen u periodu važenja aktuelnog Zakona o radu (važi od 23.3.2005). Prethodni zaključak o osnovicama Vlada Republike Srbije je usvojila na sednici od 24.2.2005.  
Napomena 2: Zaključak od 15.6.2006. određivao je i osnovicu za novembar 2006. Međutim, prema zaključku donetom 9.11.2006., osnovica plate za novembar 2006. i naredne mesece (zaključno sa martom 2007) je nešto veća (oko 4%) od osnovice predviđene zaključkom od 15.6.2006.
Napomena 3: Zaključkom od 20. septembra 2007. konačno su izjednačene osnovice u visokom obrazovanju sa osnovicom u ostalim javnim službama.
Novi Sad, septembra 2007.
Gordana Bojković

 

<<< Povratak na prethodnu stranu, sa analizom finansiranja